حقوق بشر

انجماد مغز در باب بول و نجاسات

صادق لاریجانی- رئیس قوه قضائیه- طی سخنان تندی علیه هاشمی رفسنجانی، از جمله به شدت به او تاخت که چرا با…

آموزش زبان مادری و حقوق شهروندی

علی فتوتی غروب روز شنبه، ۱۷ آبان / ۸ نوامبر، در شهر آخن آلمان سمیناری با عنوان «آموزش زبان مادری و…

Is Iran really changing under Rouhani?

Iran really changing under Rouhani?   By Azzam Tamimi  Al Jazeera  It is hard to dispute the assertion that the political discourse of the…

ايران

  • اخبار
  • فرهنگ و هنر
  • کتاب
  • مليتها